POLITIKA KVALITETA


  Politika kvaliteta preduzeća "MEGATEL" Beograd je sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća, zasnovana na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom. Preduzeće "MEGATEL" teži da obezbedi potpuno zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja korisnika koji stekne njihovo trajno poverenje, visokim kvalitetom svojih usluga u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja telekomunikacionih mreža i sistema, kao i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom i povećanjem efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća.

  Politika kvaliteta preduzeća "MEGATEL" zasniva se na sledećem:

  Uspostavljamo i saopštavamo našu viziju preduzeća i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanje naše vizije.
Uključujemo naše zaposlene u razvoj preduzeća, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo okruženje u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.

  Prihvatamo procesni pristum u menadžmentu našeg poslovanja i upravljamo našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje postavljene ciljeve preduzeća.

  Obezbeđujemo okruženje u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava efikasnost i efektivnost naših usluga, procesa i sistema menadžmenta.
Zasnivamo naše odluke na bazi analiza prikupljenih relevantnih podataka iz procesa rada uz uvažavanje najnovijih tehničko - tehnoloških saznanja iz oblasti definisane obimom sertifikacije.

  Razvijamo savezništvo sa našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.
 

  Beograd, 19.04.2007. godine

 

  Direktor preduzeća "MEGATEL" d.o.o.

Dragana Zeković

 

 


 
   
 
2014 Megatel. Sva prava zadržana