Novo!
 
 
(namenjeno inženjerima i tehničarima koji se bave planiranjem, projektovanjem i izgradnjom telekomunikacionih mreža)

  O NAMA


  Firma Megatel, d.o.o. je osnovana 1995.godine i posluje kao preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge. Osnovne delatnosti Megatel-a su projektovanje, instaliranje i održavanje:

 • optičkih spojnih puteva

 • optičkih sistema prenosa

 • LAN/WAN mreža

 • KDS mreža

 • mrežnog (IP) video nadzora

 • bakarnih mreža

  Takođe, u sklopu osnovnih poslovnih aktivnosti, Megatel se bavi:

 • Trgovinom telekomunikacionom opremom

 • Obučavanjem za poslove u telekomunikacijama

 • Tehničkim pregledima projektnih dokumentacija i izgrađenih mreža

 
 


  U cilju što boljeg ispunjavanja zahteva korisnika, Megatel je u svom radu neprestano ulagao u osnovna sredstva i obuku kadrova.

 

  Megatel je licenciran od strane Ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje za projektovanje telekomunikacionih mreža (P150E3) i izvođenje radova u telekomunikacijama (I151E3) i poseduje sertifikat SRPS ISO 9001/2008.

 

  Osnovni principi od kojih Megatel ne odstupa su visoki kvalitet svih izvedenih radova i orijentacija prema potrebama korisnika što podrazumeva:

 • Primenu najnovijih tehnoloških rešenja u cilju što boljeg zadovoljavanja potreba korisnika kako trenutnih tako i budućih

 • Potpunu podršku u svim fazama realizacije projekta od tehničkog rešenja do realizacije i održavanja

 
 

             2013 Megatel. Sva prava zadržana