REŠENJA I USLUGE

  Megatel na tržištu Srbije, Republike Srpske i Crne Gore nudi usluge:

 • Projektovanja, izgradnje i održavanja:
  • optičkih spojnih puteva

  • optičkih sistema prenosa

  • LAN/WAN mreža

  • mreža za IP video nadzor (mrežni video nadzor)

  • KDS mreža

  • bakarnih mreža

  • sistema zaštite od požara

  • sistema za pristup i kontrolu radnog vremena

 • Tehničkog pregleda projektnih dokumentacija i izgrađenih mreža
 • Obučavanja za poslove u telekomunikacijama
 • Konsalting
 • Izrada SCADA aplikacija za gasovodne sisteme koje obuhvata:
 • projektovanje Sistema za daljinski nadzor i upravljanje na udaljenim objektima

 • izbor i konfigurisanje akvizicione, merne i komunikacione opreme u polju. Širok spektar mogućnosti priključivanja opreme (transmiteri, elektronski korektori, hromatografi, Flow Computer, PLC, UPS uređaji i druga oprema) uključujući i starije modele koji se nalaze na objektima ukoliko je dostupan komunikacioni protokol

 • projektovanje i izrada aplikativnog softvera klijent – server model. Kompletna konfiguracija servera i klijenata kod korisnika

 • arhiviranje podataka i softver za pretragu baze arhive podataka

 • izrada odgovarajućih izveštaja po zahtevu korisnika

 • formiranje Liste alarma i Liste događaja sa generisanjem SMS poruke za predefinisane događaje

 • pristup podacima preko web interfejsa

 • intgrisanje video nadzora u SCADA sistem

 • konfigurisanje komunikacione opreme na linkovima uključujući i redudantnu komunikaciju po izboru korisnika

  Za sve usluge i tehnička rešanja garantujemo najbolji mogući kvalitet!

  Pored navedenog, Megatel nudi i sledeću  telekomunikacionu opremu renomiranih svetskih i domaćih proizvođača:

 • Optičke kablove

 • Optičke patchpanel-e i završne optičke kutije

 • Spojnice za nastavljanje optičkih kablova

 • RACK ormare

 • Kanale za postavljanje kablova

 • Aktivnu mrežnu opremu

 • Opremu za mrežni (IP) video nadzor

 • Opremu za kontrolu pristupa i radnog vremena (IP)

  Za sve proizvode/opremu koju nudimo garantujemo najbolji odnos cena/kvalitet!

  Aktivna mrežna oprema:

 
   
 
2014 Megatel. Sva prava zadržana